Atmospheric CO2

Registreringsafgift baseret på CO2-udslip

Der er mange grunde til at fortsat fritage elbiler for afgifter, men hvis man absolut skal indføre afgifter på elbiler, så bør afgiftssystemet virke hensigtsmæssig og relateres direkte til CO2-udslip.

Dansk afgift på biler er differentieret efter CO2-udledningen. Dette system blev indført i 2007 for at fremme køb af biler med lavt CO2-udslip. Det nuværende forslag til indførelse af afgift på elbiler er baseret på energiforbrug pr. kilometer som igen omregnes til et fiktivt brændstofforbrug.

Men det er ikke energiforbruget i sig selv, som skal reguleres af afgiften, men rettere CO2-udslippet, der skal reduceres. Derfor vil det være naturlig, at fortsat bruge tal på CO2-udslip som basis for registreringsafgiften.

Elbiler har ikke noget CO2-udslip når den oplagrede energi forbruges. Men produktionen af strøm er ikke CO2-neutral. Energinet.dk har oplyst en livscyklus (LCA) baseret deklaration for CO2-emission ved forbrug af 1 kWh el i 2014 på 298 g/kWh1.

Tabel 1 viser CO2 emission pr. km for forskellige elbil-modeller. Tallene er hentet fra U.S. Department of Energy (EPA)2.

Tabel 1: Energiforbrug og tilhørende CO2-udledning fra elbiler.
Tabel 1: Energiforbrug og tilhørende CO2-udledning fra elbiler.

For at sammenligne elbiler med biler, som kører på fossilt brændstof (fossilbiler) skal man, som med elbiler, se på CO2-udledning ved produktion og forbrug af den energi der bruges til transporten.

Produktionen af benzin er ikke CO2-neutral. Ifølge EU’s Joint Research Center (JRC) rapport om persontrafik, medfører produktion af en liter benzin et udslip på 422,8 gram CO24. For VW ’up! ’ (69 hk), som kører 24,4 km/l benzin, betyder dette et udslip på 17,33 gram CO2/km.

I modsætning til elbiler har fossilbiler også et CO2-udslip når den oplagrede energi forbruges. Ifølge de officielle tal fra VW har modellen ’up!’ et forbrugsudslip på 95 gram CO2/km3.

I alt udleder en VW ’up!’ 112 gram CO2/km.

VW ’up!’ er en af de mest benzinøkonomiske biler i Danmark og følgelig er registreringsafgiften tilsvarende lav. Alligevel har VW ’up!’ en CO2-udledning, som er over 80% højere end Tesla S70D.

VW up! er en populær og meget benzinøkonomisk bil, som udleder 80% mere CO2/km end f.eks. Tesla S70D.
VW up! er en populær og meget benzinøkonomisk bil, som udleder 80% mere CO2/km end f.eks. Tesla S70D.

 

Danmark har officielt et mål om at reducere CO2-udslip fra transportsektoren og registreringsafgiften bør fortsat differentieres i forhold til dette.

Eksemplet herover viser, at selv en Tesla S70D, med et relativt højt elforbrug, har betydelig lavere CO2-udslip end den meget benzinøkonomiske VW ’up!’. Det betyder, at registreringsafgiften på denne Tesla-model ikke skal overstige samme afgift på den mere forurenende VW ’up!’.

Der er mange grunde til at fortsat fritage elbiler for afgifter, men hvis man absolut skal indføre afgifter på elbiler, så bør afgiftssystemet virke hensigtsmæssig og relateres direkte til CO2-udslip.

– Søren Larsen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *